Tillsammans formar vi
framtidens äldreomsorg

Verklighetslabbet testar och validerar produkter, arbetssätt och tjänster som kan bidra till att utveckla framtidens äldreomsorg. Verklighetslabbet är en unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, innovatörer, studenter och forskare.

Kliniskt träningscentrum erbjuder praktisk träning till vård- och omsorgspersonal, studenter och elever. Med hjälp av simulatorer, attrapper och erfaren personal stödjer och utvecklar vi den nuvarande och framtida kompetensen för en vård och omsorg av hög kvalitet.

Våra utmaningar

Antalet personer över 65 år ökar kraftigt och kommer att utgöra cirka 25% av befolkningen inom 10-15 år. Stockholms stad planerar att bygga cirka 20 nya vård- och omsorgsboenden fram till år 2040 för att möta behovet.

För att klara av detta behöver vi utveckla nya innovationer och arbetsätt. Detta är anledningen till testbädden Verklighetslabbet existerar. Vi erbjuder möjligheten att pröva innovationer och forskning i verklig miljö. För en mer personcentrerad vård behövs samskapande och en inkluderande utvecklingfas där de boende och personalen får vara med eftersom det är dom som i slutändan ska använda produkten och tjänsterna. På Verklighetslabbet har vi arbetat fram en modell för detta som ni kan se nedan.

Närmare 90% av alla som bor på särskilt boende har behov av hälso- och sjukvård. Utvecklingen går mot mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser, vilket ställer höga krav på kompetens och avancerade kliniska färdigheter. Äldre personers vårdbehov och den medicintekniska utvecklingen innebär högre krav på så väl äldreomsorg som kommunal hälso- och sjukvård. Tillgången tillkompetensutveckling och praktisk övning för personal, studenter och elever behöver öka.

En unik modell i kommunal region

Verklighetslabbet startade 2017 och har på kort tid etablerat sig som en stark plattform för samverkan och samskapande. Detta görs genom att testa produkter och nya arbetssätt i en verklig miljö.

Kliniskt träningscentrum startade 2022 som Stockholms stads första KTC. Verksamheten är en del av ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete för att säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens i kommunal äldreomsorg. KTC är en del av Verklighetslabbet.

Vad kan Verklighetslabbet & KTC erbjuda?

Utbildningspaket

KTC erbjuder en utbildningspaket
inom vård och omsorg

Stöd och vägledning

Stöd av en specialiserad innovations- och projektledare

Testa innovationer

Testmiljö och koordinering av tester i befintlig verksamhet

Förbereda karriären

Praktikplats, projekt eller
uppsatsarbeten

Hittills har vi samarbetat med

300

Äldre

16

Entreprenörer

500

Personal

300

Studenter

17

Forskare

Vill du vara med och samskapa på Verklighetslabbet?
Ansök med ditt projekt idag! 

Nyheter och event

Just nu arbetar vi med att utveckla möjligheter för att möta just denna utmaning, upplevelsen av ensamhet hos äldre oavsett boendeform...

https://www.facebook.com/groups/Aldreomsorgsbloggen/permalink/10157334532839749/

Världen över delar vi människor yrkesprofessioner och engagemang, tillsammans för vi berikande dialog om äldreomsorg nu och för framtiden! Dagens besök kom från Japan!

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/236364113715571/?type=3

Samtal om svensk äldreomsorg och Verklighetslabbets projekt för aktuella och framtida utmaningar fördes idag med representanter från Sydkorea i samarbete med Södertörns högskola!

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/235500353801947/?type=3

I november förs dialog om framtidens äldreboende ur flera perspektiv! Verklighetslabbet deltar som föreläsare!

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/framtidens-boende-for-aldre/

Samtal med forskningsminister Helene Hellmark Knutsson om forskning och äldreomsorg som delar arena inom Verklighetslabbet låg i fokus vid dagens besök på Stureby Vård och omsorgsboende! www.verklighetslabbet.se

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/229402067745109/?type=3

Imorgon för vi samtal om framtidens äldreomsorg med utgångspunkt från nu och dåtid.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/aldreomsorg-i-fokus-nar-forskningsministern-besoker-verklighetslabbet-i-stockholm/

Vänsterpartiets vice ordförande Ulla Andersson besökte Stureby Vård och omsorgsboende, dialog med boende och personal i härlig grönska. Dessutom gavs en inblick i Verklighetslabbets olika projekt för att forma framtidens äldreomsorg! Dagens pressträff fokuserade på behoven i äldreomsorgen och Ulla berättade om Vänsterpartiets förslag.

https://www.facebook.com/154149891936994/photos/a.161260517892598.1073741828.154149891936994/211683052850344/?type=3

På Verklighetslabbet har vi under våren arbetat med olika projekt med fokus på måltidsupplevelsen för äldre! Vi fortsätter med projekt under hösten 2018. Idag på Stureby Vård och omsorgsboende presenterar Vänsterpartiet sitt förslag för att främja utveckling av måltider för äldre. https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-matlyft-for-aldre/

https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-matlyft-for-aldre/

Socialminister Annika Strandhäll (S) och Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal besökte igår Stureby Vård och omsorgsboende. Samtal om rehabiliteringens värde och om Verklighetslabbets arbete att forma framtidens äldreomsorg! Foto: Fredrik Sjögren

https://www.facebook.com/154149891936994/photos/a.161260517892598.1073741828.154149891936994/183614778990505/?type=3

Koordinator Susanna Bjälevik och projekt- och innovationsledare Johan Bornebusch är inbjudna som talare! Vi syns väl?! 😊

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/e-halsa-digitalisering-och-valfardsteknik-2018/

Styrgrupp med representanter från

Logotype of MICASA.

Micasa

KI

OpenLab

KTH

4 000 kr/halvdag och 8 000 kr/heldag
Fika, material, lokal och personal ingår i kostnaden.
Max 8 deltagare per tillfälle om inget annat framgår under respektive utbildning.